Vrijstelling energiebelasting

Kan ik vrijstelling van energiebelasting krijgen?

Als u elektriciteit of aardgas gebruikt om energie op te wekken kan u in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting. Belangrijk hierbij:

  1. u moet elektriciteit of aardgas gebruiken om elektriciteit op te wekken.
  2. Het vermogen van uw installatie moet minimaal 60 kW bedragen en een rendement van 30% behalen.
  3. Voor het opwekken van elektriciteit mag u alleen gebruik maken van hernieuwbare bronnen (zonne-energie, biomassa, aardwarmte, windenergie, biogas e.d.) en elektriciteit.

Deze vrijstelling kunt u aanvragen bij uw energieleverancier. Mocht u pas later op de hoogte zijn gebracht van deze regeling dan kan u een verzoek voor teruggave bij de belastingdienst indienen.

Voordelen

  • Onafhankelijk zakelijk energieadvies
  • Snel en gemakkelijk vergelijken van energieleveraniers
  • De scherpste tarieven met de beste voorwaarden