Teruggave Energiebelasting

Kom ik in aanmerking voor teruggave van energiebelasting?

In bepaalde gevallen kunnen afnemers in aanmerking komen voor teru energiebelasting terugvragen. Daarbij kunt u ook een deel van de heffing  “opslag duurzame energie” (ODE) terugkrijgen (uitgezonderd optie 1).

  • Meer dan één onroerende zaak achter één elektrische aansluiting
    U kan hiervoor in aanmerking komen als een bijvoorbeeld een huis of pand gesplitst zijn in twee of meer zelfstandige onroerende zaken. Alle moeten daarbij gebruik maken van dezelfde aansluiting. U kunt een verzoek tot teruggave indienen bij de Belastingdienst Noord, t.a.v. het Energieteam gevestigd in kantoor Emmen. Zij zullen kijken of u in aanmerking komt en zullen bij akkoord de het teveel betaalde bedrag terugstorten. Hieronder vind u de link naar het teruggaaf formulier met bijbehorend verzendadres.

            Verzoek teruggaaf meer dan één onroerende zaak achter één aansluiting

  • Vrijstelling energiebelasting bijzondere gevallen

1. U kan hiervoor in aanmerking komen als u aardgas en elektriciteit gebruikt voor opwekking van elektriciteit. U moet dan wel minimaal een   elektrisch rendement van 30% behalen.
2. U gebruikt hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit om elektriciteit op te wekken.
3. U gebruikt aardgas en kolen voor een ander doel en niet als brandstof. Of u heeft kolenbuiten Nederland gebracht.
4. U heeft meer dan één leverancier in uw onroerende zaak voor elektriciteit en/of gas.
5. U gebruikt elektriciteit voor elektrolytische en metallurgische procedés of chemische reductie.
In sommige gevallen zijn er twee meters voor elektriciteit aanwezig bij één woz waarde. U kan dan bij de huidige energieleveranciers de energiebelasting laten samenvoegen. Mochten dat twee verschillende leveranciers zijn dan kan u dat via de belastingdienst terugvragen. Dat kan tot maximaal 5 jaar terug in de tijd. Dat kan resulteren in een teruggave van enkele duizenden euro’s .
6. U kunt een verzoek tot teruggave indienen bij de Belastingdienst Noord, t.a.v. het Energieteam gevestigd in kantoor Emmen. Zij zullen kijken of u in aanmerking komt en zullen bij akkoord de het teveel betaalde bedrag terugstorten. Hieronder vind u de link naar het teruggaaf formulier met bijbehorend verzendadres.

Verzoek teruggaaf energiebelasting of kolenbelasting

  • Vrijstelling energiebelasting voor kerken en instellingen
    Sommige kerken en instellingen kunnen een deel van de energiebelasting terugvragen. Komt u in aanmerking dan kan u 50% van de energiebelasting terugvragen. Deze belasting is reeds geïnd via de energieleverancier minus de heffingskorting.  De volgende instellingen kunnen in aanmerking komen: Instellingen van religieuze of levensbeschouwelijke aard, sociale instellingen, instellingen voor het algemeen nut, charitatieve/culturele/wetenschappelijke instellingen, dorpshuizen.Wilt u weten of u in aanmerking komt? Volg dan het stroomschema teruggaaf energiebelasting kerken en instellingen Mocht u in aanmerking komen dan kunt u kunt een verzoek tot teruggave indienen bij de Belastingdienst Noord, t.a.v. het Energieteam gevestigd in kantoor Emmen. Zij zullen kijken of u in aanmerking komt en zullen bij akkoord de het teveel betaalde bedrag terugstorten. Hieronder vind u de link naar het teruggaaf formulier met bijbehorend verzendadres. U kan het verzoek elk jaar één keer indienen, maximaal 13 weken na afloop van de verbruikperiode. U komt niet in aanmerking voor aftrek als u alles inclusief huurt. Voor elke aparte aansluiting moet u een nieuwe aanvraag indienen en dat geldt ook mocht u meer dan één leverancier hebben op een aansluiting. Dan moeten voor gas en elektriciteit een afzonderlijk verzoek indienen. Daarnaast moet u een kopie van de eindafrekening meezenden bij de aanvraag, met een tenaamstelling op de instelling.Verzoek teruggaaf energiebelasting (EB) kerken en instellingen
  • Vrijstelling energiebelasting aardgas blokverwarming
    U kan hiervoor in aanmerking komen als er aardgas gebruikt is voor blokverwarming. Voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt: Het aardgas is belast in de 1e schrijf en het verbruik is in een jaar hoger dan 158.000 MJ. Vanaf 1 januari 2013 is er geen 1e schrijf meer en moet het verbruik hoger zijn dan 5.372.000 MJ.U kunt een verzoek tot teruggave indienen bij de Belastingdienst Noord, t.a.v. het Energieteam gevestigd in kantoor Emmen. Zij zullen kijken of u in aanmerking komt en zullen bij akkoord de het teveel betaalde bedrag terugstorten. Hieronder vind u de link naar het teruggaaf formulier met bijbehorend verzendadres.Verzoek teruggaaf energiebelasting blokverwarming

Bron (belastingdienst.nl)

Zakelijke energie
offerte op maat