Opslag duurzame energie (ODE heffing)

Wat is opslag duurzame energie?

Sinds 1 januari 2013 betaalt iedere afnemer in Nederland een opslag voor duurzame energie. Deze opslag wordt vermenigvuldigd met het aantal verbruikte kWh’s en m3’s in een jaar. Met de invoering van deze belasting wil de overheid duurzame energie stimuleren, zoals windmolens. In 2013 is deze opslag nog zeer gering maar de komende jaren zal deze flink stijgen. Opmerkelijk hierbij is dat overheid een aparte post heeft aangemaakt naast de bestaande energiebelasting. Energiebelasting heeft als doel milieuheffing maar wordt voor allerlei onduidelijke doeleinden gebruikt. ODE is erop gericht om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Over zowel de energiebelasting als de ODE heffing betaalt u BTW. Hieronder de tarieven voor 2013 exclusief btw.

Opslag duurzame energie per kWh in 2013 (ex btw)  € per kWh
0 t/m 10.000 € 0,0011
10.001 t/m 50.000 € 0,0014
50.001 t/m 10 mln € 0,0004
Opslag duurzame energie per m3  in 2013 m3 per kWh
0 t/m 170.000m3 € 0,0023
170.000 t/m  1 mln € 0,0009

 


Zakelijke energie
offerte op maat