Jaarafrekening

Wat staat er op een jaarafrekening?

Elk jaar ontvangt u van de energieleverancier een jaarafrekening (uitgezonderd de afnemers die per maand hun werkelijke verbruik betalen).

Onderdelen jaarafrekening:

 1. Ten naam stelling van afnemer.
 2. Klantnummer.
 3. De verbruiksperiode. Over het algemeen een periode van een jaar, maar in sommige gevallen kan dat bijvoorbeeld korter zijn als gevolg van een leveranciersswitch.
 4.  EAN-code.  Elke afnemer heeft een unieke code waarmee zijn aansluiting wordt aangeduid. Deze 18-cijferige code geeft o.a. weer in welk land de meter staat (eerste twee cijfers), wie de netbeheerder is (cijfer 3-8) en de unieke locatie van de afnemer.
 5. Leveringsadres. Let op dit kan afwijken van de ten naam stelling (punt 1)
 6. Meterstanden. Uw kan uw doorgegeven meterstanden terugvinden op uw jaarafrekening. Mocht u niet hebben doorgegeven dan kan het zijn dat uw leverancier een schatting heeft gemaakt.
 7. Verbruik. Dit verbruik wordt opgesplitst naar hoog & laag of enkel verbruik. Bij een dubbele meter betaalt u hoog & laag verbruik. Enkel tarief bestaat bij de meeste leveranciers uit 60% hoogtarief en 40% nachttarief (gemiddeld consumentenprofiel). Wilt u weten of u beter een enkele of dubbele meter kan hanteren? Hou dan de volgende regel aan: verbruikt u meer dan 40% in het laagtarief dan is een dubbele meter raadzaam en goedkoper. Laagtarief is namelijk goedkoper dan hoogtarief. De hoog & laag tijden veranderen per 1/1/2014. Hoog zal gelden vanaf 08.00-20.00 uur en laag vanaf 20.00-08.00 en op zaterdag, zondag en alle feestdagen.
 8. Vastrecht. Afhankelijk van uw leverancier wordt hiervoor een vergoeding in rekening gebracht.
 9. Energiebelasting. Meer uitleg hierover kunt u vinden op onze subpagina “Energiebelasting”.
 10. Opslag duurzame energie (ODE heffing). Meer uitleg hierover kunt u vinden op onze subpagina “Energiebelasting”.
 11. Heffingskorting. Meer uitleg hierover kunt u vinden op onze subpagina “Energiebelasting”.
 12. Netwerkkosten. Deze kosten worden vastgesteld door uw netbeheerder en in rekening gebracht door uw energieleverancier. De hoogte kan u controleren op de website van uw netbeheerder en is afhankelijk van uw type meter en verbruik.
 13. Historisch verbruik. De meeste energieleveranciers laten uw histrorisch verbruik terugkomen op de jaarafrekening.
 14. In rekening gebrachte voorschotfacturen. Hier ziet u de tot nu toe succesvol geïncasseerde voorschotbedragen. Deze worden in mindering gebracht op uw jaarafrekening.
 15. BTW. Over uw gehele jaarafrekening wordt btw in rekening gebracht.
 16. Uw nieuwe voorschotbedrag. Deze wordt gebaseerd op uw huidige jaarafrekening. Mocht deze afwijken of wordt uw verbruik anders dan kan u bij de huidige leverancier het voorschot laten aanpassen met goede onderbouwing.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van uw jaarafrekening, of komt u in een juridisch geschil met uw energieleverancier? Dan kunt een advocaat zoeken en vergelijken via advocaatzoeken.nl

 


Zakelijke energie
offerte op maat