Energierekening

Facturatie energierekening

Elke maand ontvangt u een energierekening. Deze wordt gefactureerd in twee verschillende vormen:

  1. Maandelijkse voorschotfacturen met één keer per jaar een jaarafrekening. Het jaarlijkse verbruik wordt daarbij in de meeste gevallen door twaalf gedeeld. Dit bepaalt vervolgens de hoogte van de voorschotfactuur. Leveranciers baseren het voorschot op basis van het verbruik uit het verleden. Het voorschotbedrag is bij de leverancier tussentijds aan te passen. Dit kan zinvol zijn bij veranderingen van het verbruik. Eén keer per jaar volgt er een jaarafrekening. Meer informatie daarover kan u vinden onder het kopje jaarafrekening.
  2. Maandelijkse facturatie op basis van het werkelijke verbruik. De komende jaren worden steeds meer meters vervangen door telemetrie (slimme meters). Het werkelijke verbruik wordt eind van de maand uitgelezen. Vervolgens volgt er een maandafrekening op basis van het werkelijke verbruik. Bij deze vorm van factureren volgt er geen jaarafrekening. Deze manier van factureren vereist budgettering. In de wintermaanden kunnen facturen fors hoger uitvallen dan de zomermaanden.

Wij constateren regelmatig fouten en “afwijkende” bedragen op energiefacturen. Mocht u vragen hebben of twijfels hebben bij uw huidige energiefactuur neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer uitleg over uw energierekening vindt u hier.

 

 

laagste bod
van deze week